NEK 405 Elkontroll og Termografering

Vi tilbyr Elkontroll og Termografering utført etter NEK405 serie, inklusive Tillegg B – Landbruk.
Rapport levert FG-kontroll, Finans Norge og forsikringsbransjen systemløsning for elkontroll.

Vårt felles mål med deg som eier og ditt forsikringselskap, er å avdekke avvik, øke sikkerheten, minske brannfaren i ditt elektriske anlegg.