Brannalarm Landbruk

Landbruk med dyr eller korntørke skal i følge mattilsynet og forsikring, ha brannalarmanlegg med årlig tilsyn og utringer som kan varsle minst 3 personer ved alarm.

Vi har i dag ca 1000 alarmanlegg i landbruket av merkene Elotec og Autronica. Nymontering, feilsøk, kontroll og service.